1. zasedání ÚV moravského svazu transvestitek << Zpátky na úvod


Na avizované akci na stránkách TRANS-LIDE.INFO se sešel pouze kmenový stav
a zdravé jádro strany ve složení: sl.Jiřina, sl.Petra, sl.Lucie a sl.Zuzana.
Na sjezdu byl sl.Zuzann přednesen návrh pí.LOLA.Lala z pod Špilberku (Brna)
na uspořádání družebního sjezdu Moravských a Českých transvestitek právě pod Špilasem.
Generální tajemnice a 1. předsedkyně ÚV pro severní Moravu sl.Zuzann navrhla,
aby se této akce zúčastnily všechny přítomné slečny a tento návrh byl jednomyslně schválen
s předběžným termínem leden-březen 2005 s dodatečným upřesněním termínu po potvrzení
od generálních tajemnic z Pražské organizace sl.Andrey, Pauly, Martiny a Lenkyi.
Sl.Andrea a Lenkai akci předběžně potvrdily, ale je třeba, aby se ke sjezdu vyjádřilo
celé plénum Pražsko-České organizace. Pí.Lola přislíbila zajistit
pro toto celostátní zasedání důstojné prostory s případným noclehem v některém penzionu.
Celková atmosféra 1.generálního sjezdu byla velmi srdečná a s příznivkyněmi, transkomilkama
a transkomily bylo odsouzeno a stranickými důtkami potrestáno celé kolegium TV-slečen,
které se schůzek a jednání bez omluv nezúčastňují. Pokud bude tento trend pokračovat,
bude se přistupovat k ráznějším sankcím a začne se odebírat to nejčestnější - stranické knížky.
Dále byla odmítnuta účast na miss TRAVESTIE pořádané nevládními organizacemi
10.12. v G-Centru Ostrava a pro ty, které postoupí do dalšího kola - 17.12. v baru Fiesta
a to z toho důvodu, že tato akce nebyla plénu s dostatečným předstihem avizována
a z tohoto důvodu tento pozdní návrh nemohl být sdělen ani základu zdravého jádra
Pražsko-České organizace.
Na závěr bylo s revolučním pozdravem - TRANSVESTITÉ VŠECH MĚST A VESNIC-SPOJTE SE!!!
sjezd ukončen a pokračovalo se v bujarých oslavách a tanci nad úspěšnými prognózami
a smělými plány do budoucna a dalších sjezdů - až do časných ranních hodin,
kdy se všechny přítomné slečny rozjely po celé Moravě.
Toto usnesení nemohlo být i přes pokročilou techniku odesláno hned v sobotu a to z důvodu,
že Zuzann zdechla nenadále myš a i přes rychlý příjezd záchranné služby a všechny
oživovací pokusy musela být z opačného konce sídliště delegována náhradní myš
a s velkým spožděním dnes odesláno ke schválení.

Sepsala redaktorka doktorka Zuzann Horká...
gen.tajemnice, členka nejvyššího prezídia pro Moravu a Slezko

diska_fiesta_001.jpg
diska_fiesta_002.jpg
diska_fiesta_003.jpg
diska_fiesta_004.jpg
diska_fiesta_005.jpg
diska_fiesta_006.jpg
diska_fiesta_008.jpg
diska_fiesta_009.jpg
diska_fiesta_013.jpg
diska_fiesta_014.jpg
diska_fiesta_018.jpg
diska_fiesta_021.jpg
diska_fiesta_022.jpg
portret_012.jpg
portret_017.jpg

Copyright © Bubu Bublina 2004-2006
Created by PaulaTV